– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kurs for instruktørar

Fagleg påfyll

I 2016 og 2017 skipa Hardingfela.no til kurs særskilt retta mot instruktørar/ kulturskulelærarar innan folkemusikk og folkedans, men er ope for alle som ynskjer å delta. Kurset er meint som fagleg påfyll, inspirasjon og ikkje minst ein møtestad for instruktørane. Samarbeidspartnarar i høve det faglege innhaldet og marknadsføring er Hordaland Ungdomslag og Hordaland Folkemusikklag

Deltakarane har kome frå heile landet til eit intenst døgn på Ole Bull Akademiet på Voss.

Neste kurs vert i 2019.

Kurset har vore støtta av Rådet for folkemusikk og folkedans, Hordaland Ungdomslag og Hordaland Folkemusikklag

Kontakt
Tlf: 472 91 012 / 970 74 954
E-post: rannveig@olebull.no
Kontortider
Måndag - fredag kl 09 - 15

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact
Tel: +47 472 91 012 / +47 970 74 954
E-mail: rannveig@olebull.no
Office hours

Monday–Friday 9 AM–3 PM

Social media

Please follow us on Facebook and Instagram

X