– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Kartlegging av instruktørar

Katalog over instruktørar innan folkemusikk og folkedans

Hardingfela.no ynskjer å hjelpa arrangørar av kurs og liknande innan folkemusikk og folkedans i Hordaland med å finna aktive instruktørar. Me har difor starta å utarbeida ein instruktørkatalog fordelt på kategoriane durspel/trekkspel, dans, kveding og hardingfele/fele. Silje Solberg har vore leigd inn til å gjera registreringa.
 
Dei som er på jakt etter instruktørar kan nytta listene som eit utgangspunkt og kontakta dei namna dei ynskjer direkte.
 
Me ynskjer å understreka at listene på ingen måte er fullstendige og endelege. Saknar du namnet ditt på lista så ta kontakt!
 
>>> Hardingfeleinstruktørar

>>> Danseinstruktørar

>>> Kveding

>>> Durspel og trekkspel