Kartlegging av instruktørar

Katalog over instruktørar innan folkemusikk og folkedans

Hardingfela.no ynskjer å hjelpa arrangørar av kurs og liknande innan folkemusikk og folkedans i Hordaland med å finna aktive instruktørar. Me har difor starta å utarbeida ein instruktørkatalog fordelt på kategoriane durspel/trekkspel, dans, kveding og hardingfele/fele. Silje Solberg har vore leigd inn til å gjera registreringa. Dei som er på jakt etter instruktørar kan nytta listene som eit utgangspunkt og kontakta dei namna dei ynskjer direkte.

Me ynskjer å understreka at listene på ingen måte er fullstendige og endelege. Saknar du namnet ditt på lista så ta kontakt!

Hardingfeleinstruktørar  

Danseinstruktørar  

Kveding

Durspel og trekkspel

Kontakt
Tlf: 472 91 012 / 970 74 954 E-post: rannveig@olebull.no
Nyhendebrev
Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta informasjon om det som skjer ved Hardingfela.no
Kontortider
Måndag - fredag kl 09 - 15
X