– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Felefylgje

Konsertar med dans, song og spel

Sidan 2016 har unge, lokale folkemusikarar vert sendt ut på vegen i bygdene våre for å syne folkemusikken og -dansen til lokalsamfunnet og turistar. Dei fleste konsertane er i dei ulike museumstuna til Hardanger og Voss museum. 

 Attåt å gje eit godt konserttilbod om sommaren så ynskjer me å gje våre unge utøvarar gode sommarjobbar og trening på formidling.

Konserttilbodet sommaren 2020 kjem til å koma på dei ulike museumsavdelingane sine sider.

 Alle bileta er tekne av Ingerid Jordal.

Kontakt
Tlf: 472 91 012 / 970 74 954
E-post: rannveig@olebull.no
Kontortider
Måndag - fredag kl 09 - 15

Sosiale media

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Contact
Tel: +47 472 91 012 / +47 970 74 954
E-mail: rannveig@olebull.no
Office hours

Monday–Friday 9 AM–3 PM

Social media

Please follow us on Facebook and Instagram

X