– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Folkedans i Hordaland

Vil styrkja tradisjonsdansen

Dansesatsinga til Hardingfela.no, Folkedans i Hordaland, har som mål å styrka vilkåra for tradisjonsdansen i Hordaland. Musikken spela på hardingfela var i hovudsak dansemusikk. Dansen stod mykje sterkare i samfunnet i tidlegare tider, og det vart dansa i alt frå bryllaup til gravøl. Det vert framleis dansa tradisjonsdans i dag og vi vil halda levande denne immaterielle kulturarven gjennom å ta vare på, dyrka og vidareutvikla tradisjonsdansen gjennom bruk.

Med dansesatsinga ynskjer vi å auka interessa og forståinga for dansearven vår, blant anna gjennom å tenkja nytt omkring formidling og rekruttering. I tillegg til å skapa nye møtestader og tiltak for å styrka dansen, ynskjer vi også å bygga opp under og styrka den aktiviteten som finnast. Vi samarbeider difor med alle lokale lag, ressurspersonar og lokalmiljø som ynskjer å samarbeide om aktivitetar og tiltak som kan vera med på å gje dansen eit lyft.

Her kan du lesa forprosjektrapporten  som vart sendt inn til Hordaland fylkeskommune ilag med søknad om den treårige satsinga (2017-2019):

Folkedans i Hordaland

Folkedans i Hordaland er finansiert av Hordaland Fylkeskommune.