– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Søknadshjelp for huseigarar

ons19okt18:00Søknadshjelp for huseigarar

Om arrangementet

Onsdag 19. oktober kl 18 er du velkomen til Hardanger fartøyvernsenter (Gamle kafeen) for Søknadshjelp for huseigarar.

Program:
Hardanger fartøyvernsenter: Presentasjon av HFS si bygningsvernavdeling v/Alexander Günter
Kvam herad: Presentasjon av Kvam herad sin Kulturminneplan 2017-2027 v/Jon Nedkvitne
Vestland fylkeskommune: Tilskot til freda kulturminne og kulturmiljø, brannsikringsmidlar og teknisk-industrielle kulturminne v/Berit Høyvik og Erlend Hofstad
Kulturminnefondet: Tilskot til kulturminne v/Kristine Heitlo (er med via nett)

Me håpar på aktivt publikum med mange spørsmål!