Nøringen

Kulturarv for dei minste

Prøveåret 2018/2019 er no over, og sluttrapporten kan de lesa her. Nøringen fortset no i dei fleste kommunane som var med i prøveåret, og det er me særs nøgde med!

Nøringen er eit unikt kulturskuletilbod for born mellom 4-6 år som hadde oppstart hausten 2018. Satsinga er i alle 7 Hardangerkommunane og på Voss. Tema er kulturarv med tradisjonsmusikk og tradisjonsdans som den raude tråden. Borna får læra nokre lokale songar, læra å dansa litt, møta ulike spanande folkemusikkinstrument og oppleva kulturarven i sin kommune. Det er plass til 12 born i ei undervisningsgruppe, og det er to lærarar per gruppe.

 Eit samarbeid mellom kulturskulane i Hardanger og på Voss, Hardanger Spelemannslag, Voss Spelemannslag, Kvemmingen spel – og dansarlag og hardingfela.no

 Fylg Nøringen på facebook

Alle foto av Ingerid Jordal

Nøringen vart i 2018/2019 støtta av: Norsk Kulturråd, FolkOrg/Dextra Musica, Rådet for folkemusikk og folkedans, Hardanger Kulturråd, Hardangerkommunane og Voss kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Tlf: 472 91 012 / 970 74 954
E-post: rannveig@olebull.no
Kontortider
Måndag - fredag kl 09 - 15
Contact
Tel: +47 472 91 012 / +47 970 74 954
E-mail: rannveig@olebull.no
Office hours

Monday–Friday 9 AM–3 PM

X