– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

«Bygda Dansar» endeleg til Hordaland

«Bygda Dansar» kjem  til Hordaland etter at satsinga har vore i gang i 17 år. 11 fylker har hatt «Bygda Dansar», men no er det altså vår tur! Saman med Hordaland Folkemusikklag og Hordaland Ungdomslag har hardingfela.no stått på for å gje Hordaland eit skikkeleg danseløft som «Bygda Dansar» gjev mogelegheita til. Under kan de lesa pressemeldinga frå prosjekteigarane Stiftinga for folkemusikk og folkedans.

Pressemelding – Hordaland får ettertraktet danseprosjekt (2019-2022)

Nå kommer Bygda dansar til Hordaland. Bygda dansar er et nasjonalt ambulerende folkedansprosjekt for ungdom mellom 15 og 19 år. Gjennom 3 år vil ungdom som velger å delta, få lære folkedans av noen av Norges beste folkedansere; være med på forestillinger; delta på dansesamlinger og turer. Det er gratis å delta – inkludert kost & losji.

13. november 2018, ble det klart at Hordaland Fylkeskommune godkjente søknaden om KUP-midler tilsvarende egenandelen på 450.000,-kr fylkene betaler for å få prosjektet lagt til sitt fylke. Hordaland er det 12. fylket Bygda dansar starter opp i, og har siden 2001 bokstavelig talt danset seg gjennom fylke til fylke. Akkurat nå er Bygda dansar i sitt siste år i Rogaland, og i sitt andre år i Troms.

Bygda dansar skal, som sin prosjekteier Stiftinga for folkemusikk og folkedans fremme verne og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner, som et uttrykk for kulturell identitet og som bærer av særegne kvaliteter. – Prosjektkoordinator for Bygda dansar Stine Trondsdatter, forteller at når prosjektet er i Hordaland, vil det være Hordaland sin unike immaterielle tradisjonsarv vi dykker inn i, og synliggjør. Vi vil også engasjere lokale tradisjonsbærere til å delta for å dele sin kunnskap med yngre generasjoner.

Vi håper og tror at Hordaland fylke og dets kommuner vil ta godt imot Bygda dansar. Prosjektet trenger lokale støttespillere som kan hjelpe med lokaler for samlinger og arrangementer; være vertskap for dansesamlinger, som blant annet omfatter frivillige til å lage mat for deltakerne. Bygda dansar er et felles løft sammen med det lokale folkemusikk og folkedansmiljøet, kulturetater i kommunene og fylkeskommunen vi er i.

–  Nå som prosjektet har gått i 17 år, ser vi at flere av dagnes unge profesjonelle freelance-tradisjonsbærere har hatt sin start, eller har fått fordypet seg i sin dans i Bygda dansar. Ådne Kolbjørnshus, Mathilde Øverland, Jon Bugge Martinussen er alle tidligere deltakere i Bygda dansar som er svært aktive på folkedansscenen i Norge i dag i egne prosjekter, men også hos kompaniene FRIKAR og Kartellet.

Initiativtakerne bak å få Bygda dansar til Hordaland, Hardingfela.no

Hardingfela.no som er eigd av Ole Bull Akademeiet og Hardanger og Voss museum, har de seineste åra arbeida sammen med områdelaga Hordaland folkemusikklag og Hordaland ungdomslag, om å få Bygda dansar til Hordaland. Gjennom dansesatsinga til Hardingfela.no, Folkedans i Hordaland, har det også blitt jobba for og med folkedansen i fylket. Dette arbeidet kan ses på som et viktig forarbeid forut for Bygda dansar – både med tanke på å mobilisere miljøet; arbeid med rekruttering av både barn, unge, instruktører og støttespillere i lokalmiljøa; formidling og opplæring; utvikling av nye konsept for formidling, rekruttering og videreføring; møteplasser; miljøbygging m.m.

Prosjektleder for dansesatsinga Folkedans i Hordaland, Magni Rosvold er veldig glad for at fylkeskommunen ser det arbeidet som er lagt ned i fylket de siste årene – både gjennom Folkedans i Hordaland og andre tiltak og samarbeidsprosjekt mellom lokale lag og miljø rundt omkring i fylket.

– Det er veldig gledelig at fylkeskommunen er med på laget videre slik at vi kan få Bygda dansar til Hordaland fra høsten 2019. Dette vil være viktig for det videre arbeidet i fylket, sier Rosvold med entusiasme.

Prosjektet kommer til å lyse ut fagkonsulentstillinger innen folkedans allerede over nyttår, og ha oppstart i september 2019.

Om Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff)

Sff ble startet i 1972 og huser et av nord Europas største arkiv for tradisjonsdans og -musikk. Det daglige arbeidet ivaretas av Norsk senter for folkemusikk og folkedans som er underlagt styret. Norsk senter for folkemusikk og folkedans er et ledende kompetansesenter for norsk folkemusikk og folkedans, og rådgir UNESCO, staten og lokalmiljø.

Linker:

Link til promo-video: https://www.youtube.com/watch?v=7Yhj012l-0Q

Link til nettside: www.bygdadansar.no

Link til avisa Nationen om Bygda dansar og 36 millioner siden oppstart:https://static1.squarespace.com/static/5a9cf881e17ba3e0f4747fb9/t/5aeae3e7f950b762516cd8e3/1525343209026/Satser+36+millioner+på+å+få+hele+Bygda+til+å+danse+s11_13+Nationen+3+mai+2018.pdf

Link til KUP-fordeling: https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2018/66-mill-kr-til-kulturelle-prosjekt/

Kontaktinfo Bygda dansar/Stiftinga for folkemusikk og folkedans:

Stine Trondsdatter

Prosjektkoordinator for Bygda dansar

Tlf. 40 61 52 22

stine@fmfd.no

Kontaktinfo hardingfela.no/Ole Bull Akademiet og Hardanger og Voss museum

Magni Rosvold

Prosjektleder Folkedans i Hordaland (dansesatsinga til Hardingfela.no)

Tlf. 97074954

magni@olebull.no